AP Honda อบรมขับขี่ปลอดภัยให้ตำรวจภูเก็ต “Honda Safety Riding Park”

Honda Safety Riding Park ภายใต้การดำเนินงานโครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย โดยบริษัท AP Honda จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R) เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญ ความปลอดภัยในการขับขี่ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม และงานจราจร รวมถึงการขับขี่ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย “Honda Safety Riding Park” จังหวัดภูเก็ต  

โครงการ “อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R)”

นายอัครเดช โรจน์สิรวรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวางแผนธุรกิจ และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท AP Honda จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจของ AP Honda ที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R)” ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 รุ่น รวม 500 นาย ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย “Honda Safety Riding Park” จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม เพื่อดูแลความสงบสุขของประชาชน

โครงการ “อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R)” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรที่มุ่งหวังจะสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “เอ.พี.ฮอนด้า ตระหนักดีว่า การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเรา จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสู่สังคมไทย ภายใต้สัญลักษณ์ Safety Thailand มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 27 ปี ได้เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 20 ล้านคน ปัจจุบันฮอนด้ามีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่สามารถอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ โดยเป็นศูนย์ที่ฮอนด้าลงทุนเอง 4 แห่ง เป็นของร้านผู้จำหน่ายจำนวน 11 แห่ง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาล รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขต่อสังคมโดยรวม

ด้าน พลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบรถจักรยานยนต์ Honda CBR300R จำนวน 140 คัน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ และในโอกาสที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนคือ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท ภูเก็ตนำแสง จำกัด ที่ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่ให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความปลอดภัยในการขับขี่แก่บุคลาการของรัฐอีกด้วย

พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมว่า โครงการ “อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R)” เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในการขับขี่ให้ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ทั้งงานป้องกันและปราบปรามและงานจราจรในการขับขี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศ


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)