ไม่เสียวันลา สอบใบขับขี่ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็ได้ด้วย

พนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ หลายคนประสบปัญหาวันว่าง ในเวลาราชการ เพราะเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ ซึ่งตรงกับเวลาราชการ จะปลีกตัวก็กลัวนายว่า จะยื่นใบลา เดือนนี้ก็หยุดไปหลายวันแล้ว ดังนั้นกรมขนส่งทางบก จึงได้เพิ่มโอกาส และทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการ สอบใบขับขี่ จะได้ไม่ต้องเสียวันลา ซึ่งสามารถมาในวันหยุดได้ ทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์

ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ทางกรมขนส่งทางบก ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ นอกเวลาราชการ หรือวันเสาร์ และอาทิตย์นั่นเอง แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบเดียวกันกับการ สอบใบขับขี่ ในเวลาราชการ

เสาร์-อาทิตย์ แบ่ง สอบใบขับขี่ อย่างไร

driver_licence_saturday_sunday_03

การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะแบ่งออกเป็น 2 วันคือ ทั้งเสาร์ และอาทิตย์ เพื่อให้ครบหลักสูตร ตามมาตรฐานที่ทางกรมขนส่งทางบกได้กำหนดเอาไว้

วันเสาร์ : เป็นการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฏหมายจราจร มารยาท และเทคนิก ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นเวลา 5 ชั่วโมง รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรกสนอบรม

วันอาทิตย์ : เป็นการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) และสุดท้ายคือ การทดสอบขับรถในสนามทดสอบ

การจัดอบรมการขออนุญาตมีใบขับขี่รถยนต์ ทางกรมขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับเอกชนหลายบริษัท ทั้งวิริยะประกันภัย, บมจ.ปตท และบริษัท บริดจสโตน ที่กรมขนส่งทางบก เขตจตุจักร
ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางกรมขนส่งทางบกแนะนำ ให้ผู้ที่จะสอบใบขับขี่ ได้เข้าอบรมในสถาบันที่เปิดฝึกอบรมต่าง (นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น) โดยนำใบผ่านการอบรมตามมาตรฐานที่กำหนด มายื่นเพื่อสอบ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ข้อเขียน (E-Exam) และทดสอบขับรถ

driver_licence_saturday_sunday_02

สำหรับในกรุงเทพฯ สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ www.dlt.go.th หรือโทรฯ 02-271-8888 ส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด