รู้จักวิธี “เลี้ยว” แบบเท่ๆ 2 สไตล์ Push & Pull และ Hand Over Hand

ในบทความนี้จะเป็นซีรี่ส์ต่อเนื่องจากวิธีการจับพวงมาลัย ซึ่งเมื่อหากใครจับในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ก็สามารถที่จะ “เลี้ยว” แบบเท่ๆ โชว์สาวในสไตล์ที่ชาว Racing ซึ่งวิธีการเลี้ยวสำหรับผู้ที่จับพวงมาลัยในตำแหน่งที่ถูกต้องทั่วโลกใช้กันมากที่สุดนั้น จะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ Push & Pull และอีกหนึ่งวิธี ก็คือการเลี้ยว Hand Over Hand โดยทั้ง 2 รูปแบบจะต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และรูปแบบของโค้ง เพราะเมื่อการจับพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องต่อให้ใช้ความเร็วสูง คุณก็สามารถที่จะบังคับควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนุกไปกับการขับขี่รถที่คุณรักได้อย่างปลอดภัย

Push & Pull, Hand Over Hand

Push & Pull เป็นอย่างไร

สำหรับวิธีการ “เลี้ยว” ในรูปแบบ Push & Pull แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ว่าการ “ดึง และดัน” ซึ่งลักษณะการจับของมือข้าง 2 ข้างจะอยู่ในแนวตรงข้ามกัน และส่วนใหญ่ก็ใช้ในเหตุการณ์ที่เจอโค้งองศาลึกๆ หรือความเร็วต่ำๆ เป็นต้น เช่น ในกรณีที่เลี้ยวขวา จะใช้มือขวาเป็นมือหลักในการออกแรงดึงพวงมาลัย

Push & Pull, Hand Over Hand

พร้อมกับใช้มือซ้ายช่วยประคอง และดันให้พวงมาลัยหมุนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน รวมถึงทำแบบเดียวกันในกรณีเลี้ยวซ้ายด้วยเช่นกัน ซึ่งมือซ้ายจะทำหน้าที่เป็นมือหลักในการดึงพวงมาลัย และใช้มือขวาประคองช่วยดันไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกันกับมือซ้าย

Push & Pull, Hand Over Hand

Hand Over Hand … เลี้ยวสไตล์ “ขาซิ่ง”

ส่วนอีกหนึ่งวิธีก็คือ Hand Over Hand หรือการเลี้ยวแบบ “ไขว้มือ” โดยวิธีการเลี้ยวแบบนี้มักจะใช้เมื่อรถเริ่มมีความเร็ว หรือในโค้งที่มีองศากว้างๆ ลักษณะทั้ง 2 มือยังจับพวงมาลัยในตำแหน่ง 9 และ 3 นาฬิกา

ซึ่งกรณีเลี้ยวขวาให้ทำการหมุนพวงมาลัยไปทางขวา โดยเมื่อแขนทั้ง 2 ข้างไขว้กัน แต่วงเลี้ยวยังไม่พอ ก็ให้ปล่อยมือที่อยู่ในตำแหน่งด้านล่าง อ้อมกลับขึ้นมาจับพวงมาลัยในตำแหน่งเดิม คือ 9 นาฬิกาอีกครั้ง แล้วหมุนพวงมาลัยเพื่อเพิ่มองศาการเลี้ยว

รวมถึงในกรณีการเลี้ยวซ้ายด้วยเช่นกัน โดยเมื่อแขนทั้ง 2 ข้างจะไขว้กัน แต่วงเลี้ยวยังไม่พอ ก็ให้ปล่อยมือที่อยู่ในตำแหน่งด้านล่าง อ้อมกลับขึ้นมาจับพวงมาลัยในตำแหน่งเดิม คือ 3 นาฬิกาอีกครั้ง เพื่อหมุนพวงมาลัยเพิ่มองศาการเลี้ยว

ทั้ง 2 รูปแบบเท่ๆ ของการเลี้ยวนั้นเป็นเรื่องฝึกหัดกันไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย เพราะหลายคนยังติดนิสัยแบบเดิมๆ ที่เคยทำกันมาว่ากันตั้งแต่ “การจับพวงมาลัย” เลยทำให้มันเป็นเรื่องงงๆ ชนิดที่มือไม้พันกันวุ่นวายทีเดียว ถ้าจะใช้วิธีการเลี้ยวทั้ง 2 รูปแบบ

ฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าอยากขับขี่รถแบบเท่ๆ และปลอดภัย ควรเริ่มต้นให้แน่นด้วยพื้นฐาน “การจับพวงมาลัยในตำแหน่งที่ถูกต้อง” ก่อน แล้วมันจะเป็นเรื่องที่ “ง่ายมาก” ถ้าจะนำวิธีการเลี้ยวทั้ง 2 รูปแบบไปฝึกใช้ เพื่อให้ขับขี่รถยนต์ และควบคุมรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Push & Pull, Hand Over Hand

แท็กฮิต : ,