ถุงลมนิรภัย SRS – Supplemental Restraint System

ถุงลมนิรภัย เป็นอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัย ใช้ควบคู่กับ “เข็มขัดนิรภัย” ในการปกป้องบริเวณศรีษะและหน้าอก เนื่องจากในกรณีที่ผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง “เข็มขัดนิรภัย” จะรัดลำตัวเอาไว้ไม่ให้กระเด็นไปข้างหน้า แต่ศรีษะก็มีโอกาสที่จะสะบัดไปมาอย่างรุนแรง และในส่วนของหน้าอกก็อาจจะได้รับความบาดเจ็บจากพวงมาลัยได้ จากการชนเพราะเช่นนี้จึงมีการนำถุงลมนิรภัยเข้ามาป้องกันตรงจุดนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต

 ถุงลมนิรภัย SRS แบ่งประเภทได้เช่น

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าวางอยู่ภายในพวงมาลัยสำหรับคนขับ (หนึ่งจังหวะ, สองจังหวะ) ถุงลมนิรภัยด้านหน้าสำหรับผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่งแดชบอร์ดด้านบน (หนึ่งจังหวะ, สองจังหวะ) ถุงลมนิรภัยด้านหน้าด้านข้าง ม่านนิรภัย (เฉพาะด้านหน้า, ด้านหน้า ด้านหลัง)

การทำงานของถุงลมนิรภัย

ระบบ “ถุงลมนิรภัย” ประกอบไปด้วยเข็มจุดระเบิด และลูกบอลเหล็กที่อยู่ในทรงกระบอก ซึ่งปกติล้อพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวจะดันเข็มที่จุดระเบิดไว้ แต่ถ้ารถเกิดการชนอย่างรุนแรง ลูกบอลซึ่งมีมวลและความเฉื่อยที่มากยังคงไม่หยุดเหมือนรถ แต่กลับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จนดันแขนให้เปิดออก ทำให้ล้อพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเปิดออกเหมือนกัน สปริงที่อยู่ในเข็มจุดตัวระเบิดจะดีดให้เข็มไปกดปุ่มระเบิดอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ “ถุงลมนิรภัย” ทำงานอย่างรวดเร็ว แต่การทำงานของถุงลมนิรภัย SRS – Supplemental Restraint System จะไม่เกิดขึ้น หากรถมีการเคลื่อนตัวที่ความเร็วต่ำๆ

มีข้อควรระวังในการใช้ถุงลมนิรภัยที่ติดตั้งไว้ ควรนั่งห่างจากพวงมาลัยหรือแดชบอร์ดที่ระยะห่างสูงสุดที่สะดวกสบาย ห้ามวางเบาะนั่งสำหรับเด็กด้านหลังที่ด้านหน้าแม้จะมีที่นั่งเต็มหลัง ขอแนะนำให้วางที่นั่งเด็กไว้ที่เบาะหลัง