แจ้งเบาะแส ผิดกฏจราจร รับส่วนแบ่งไปเลย 50%

วินัยจราจร ถือเป็นสื่งผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องมีจิตสำนึก และปฏิบัติตามกฏจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในยามใช้รถใช้ถนน ยิ่งเมื่อวินัยจราจร ดูจะมีความหย่อนยาน ทางผู้ออกกฏ และคุ้มกฏ จึงได้เพิ่มมาตรการในการรักษากฏอย่างทั่วถึง โดยกรมขนส่งทางบก ได้ออกกฏให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาวินัยจราจร โดยให้ประชาชนสามารถแจ้ง เบาะแส รถสาธาณะ และรถส่วนบุคคล ที่ทำ ผิดกฏจราจร ถ้าตรวจสอบแล้วว่าจริง รับส่วนแบ่งไปเลย 50%

ระเบียบของกรมขนส่งทางบก ที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนี้ คือการ ส่งหลักฐาน โดยเป็นภาพถ่าย หรือคลิปวิดิโอ ของรถที่กระทำ ผิดกฏจราจร ตามข้อหาความผิดที่ระบุ ถึงจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งนึงของค่าปรับ โดยบังคับใช้ไปเมื่อ 9 ธันวาคม 2562 สิ้นปีที่แล้วนี่เอง

ผิดกฏจราจร ใดบ้าง ถึงจะได้รับส่วนแบ่ง 50%

 • รถสาธารณะ
 • ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
 • เก็บค่าโดยสารเกิน ดัดแปลงมิเตอร์
 • กิริยาวาจาไม่สุภาพ กระทำลามกอนาจาร
 • ขับรถโดยประมาท หวาดเสียว
 • รถโดยสารสาธารณะที่ฝ่าฝืนดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่าง
 • ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้สินค้า
 • บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยสาร
 • ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนาขณะขับขี่
 • ไม่หยุดรับส่งที่ป้าย

รถส่วนบุคคล

 • ดัดแปลงไฟหน้า หรือไฟท้าย ทำให้สีของแสงไม่เป็นไปตามกฏหมายกำหนด
 • ดัดแปลง หรือเพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจผู้อื่น
 • นำวัสดุอื่นใดมาบดบังป้ายทะเบียน
 • แก้ไข ดัดแปลงขนาดของล้อให้ล้นเกินตัวถัง
 • อุปกรณ์ส่วนควบไม่แข็งแรงมั่นคง

วิธีแจ้งเบาะแส

 • ความผิดนั้นๆ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์พยานอย่างครบถ้วน เช่น ภาพถ่าย หรือคลิปวิดิโอ บันทึกการกระทำผิด วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามมาดำเนินการปรับได้อย่างรวดเร็ว
 • ผู้แจ้ง ต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีที่ผู้แจ้งต้องการขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งมาด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ
 • ช่องทางการส่งหลักฐาน สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1584, [email protected] : @1584DLT, FB:1584, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb หรือ http://www.dlt.go.th Email:[email protected] หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง หรือผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ GECC 1111 ทำเนียบรัฐบาล และ GECC กรมการขยส่งทางบก
 • ผู้แจ้งจะได้รับ SMS ยืนยันการรับเรื่องร้องเรียน
 • กรมขนส่งทางบก จะดำเนินการตามกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยเรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมารายงานตัว และสอบสวนจนได้ข้อยุติ
 • การรับเงินส่วนแบ่งจะได้รับภายหลังจากผู้ที่กระทำผิด ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว และจะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการ และดำเนินการโอนส่วนแบ่งนี้ภายใน 15 วันทำการ