บริดจสโตน คว้ารางวัล “Best Selling Tyre” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล บริษัทที่มียอดจำหน่ายยางรถยนต์สูงสุดในประเทศ หรือ “ Best Selling Tyre Award ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ในงาน “Thailand Car of the Year 2016”

ไทยบริดจสโตน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนผ่านโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง