3 ข้อผิดที่ต้องระวัง!! การเล่น พลุ ประทัด วันลอยกระทง เผลอทำผิดกฎหมาย มีโทษสูงสุด ติดคุก 7 ปี!!!

loy krathong festival

ช่วงประเพณีลอยกระทง การเล่นไฟ ดอกไม้ธูปเทียน พลุ ประทัด ฯลฯ เป็นอีกสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านาน ยิ่งลูกเล็กเด็กแดงนั้นรอคอยช่วงเวลานี้มาทั้งปี ซึ่งหากไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจก่อให้เกิดภัยร้ายแรงได้ และยังเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยเพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม ได้ออกมาให้ความรู้ตามข้อกฎหมาย เพื่อให้ใช้เรื่องไฟ พลุ ประทัด ฯลฯ กันอย่างระมัดระวัง และมีสติ จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจภายหลัง

ข้อที่ต้องระวังในการเล่น พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ก็คือ เล่นอย่าให้เกิดไฟไหม้ไปทั่ว ไม่งั้นจะเป็นความผิด มาดู 3 ความผิด ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

1. การทำให้ไฟไหม้กับวัตถุใดๆ แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินของตนเอง ถ้ามันน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่น หรือทรัพย์สินของคนอื่น จะมีโทษสูงสุด คุก 7 ปี ปรับ แสนสี่หมื่นบาท

 

2. การเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ  ประทัด ฯลฯ หากทำให้เกิดระเบิด จนน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่น หรือทรัพย์สินของคนอื่น จะมีโทษสูงสุด คุก 7 ปี ปรับ แสนสี่หมื่นบาท

 

3. ถ้าเล่นไฟไม่ดูแล หากทำให้เกิดไฟไหม้โดยประมาท ทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหาย หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของคนอื่น จะมีโทษสูงสุด คุก 7 ปี ปรับ แสนสี่หมื่นบาท

 

บางกรณี ยังไม่จำเป็นต้องเกิดผลสำเร็จ แค่ “น่าจะ” ก็อาจจะมีความผิดได้แล้ว ดังนั้น การเล่นไฟ พลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ ต้องระวังเป็นพิเศษ ไม่งั้นอาจเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่นๆ อีกด้วย

 

เล่นกันอย่างมีสติ เด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ ลอยกระทงปีนี้ทุกคนจะได้สืบสานประเพณีของไทยไปด้วยกันอย่างเป็นสุข…

loy krathong festival

 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |