แท็ก:

กฎหมาย

จ่อคิวรอ… แก้ กฎหมาย ปรับ 10,000-50,000 บาท กรณี “ไม่มี – ไม่พก ใบขับขี่”

จากกรณีที่เราถกเถียงกันพาซักระยะหนึ่ง เกี่ยวกับการที่ กรมการขนส่งทางบก เสนอแก้ไข กฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีการเพิ่มโทษผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่ เป็นจำคุก 3 เดือน ปรับ 5 หมื่น ขับรถในระหว่างใบขับขี่หมดอายุก็มีโทษจำคุก 3 เดือน กรณีต่ออายุก็ต้องอบรมทุกครั้ง ต้องตรวจสุขภาพผู้สูงอายุด้วย ประเมินความสามารถในการขับขี่ ที่มีดราม่าแบบที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย


4 ข้อต้องห้าม ตั้งสติให้ดีก่อนโพสต์ (ด่า) บนโลกโซลเชียล พลั้งพลาดไปอาจจะเป็นคุณที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

สมัยนี้เพียงมือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง หรืออยู่ในจุดที่มีอินเตอร์เนต ก็สามารถเข้าสู่สังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย    การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) นั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ การแบ่งปันข้อมูลและการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ซึ่งมีทั้ง ข่าวสารในด้านที่ดี และในด้านลบ หรือบางครั้งเราก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่ระบายอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณให้มากๆ ในการรับข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และแพร่กระจายข่าวสารใดๆ ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือเรื่องที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง และผู้อื่นนั้นเอง