แท็ก:

ข้าวต้มปลาอยุธยา

“ข้าวต้มปลา” ยื่นหนึ่งกลางกรุงเก่า ตำนานกว่า 50 ปี

“ข้าวต้มปลา” ยื่นหนึ่งกลางกรุงเก่า ตำนานกว่า50ปี หลายๆคนรู้จัก ข้าวต้มปลาหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัด มีคนกระซิบว่าแวะอยุธยา ต้องมาร้านนี้ ถ้าไม่มาถือว่าไม่ถึง งานนี้จะพลาดได้ยังไง!