แท็ก:

คุณแม่ตั้งครรภ์

กฎข้อห้ามการมี เซ็กส์ ช่วง ท้อง คุณแม่ตั้งครรภ์

เรื่องของการมี “ เซ็กส์ ” ระหว่างชายและหญิงในความรู้สึกเป็นการบอกรักด้วยภาษากายที่จับต้องได้ผ่านการเคลื่อนไหวที่ประสานสอดคล้องสอดใส่กันเป็นจังหวะจะโคน โดยที่มีการสัมผัสของผิวกายของกันและกัน เพื่อที่จะถ่ายทอดส่งผ่านความรักความห่วงใยอาทรให้กันและกันจนกระทั่งเกิดความสุขสมร่วมกัน แต่ก็มีกฎข้อห้ามสำหรับการมี เซ็กส์ ช่วง ท้อง คุณแม่ตั้งครรภ์   เพราะศิลปะแห่ง “ เซ็กส์ ” ไม่ใช่จะเอาอวัยวะส่วนนั้นของท่านชายสอดใส่เข้าไปภายในส่วนนั้นของผู้หญิงเพียงอย่า…