แท็ก:

ซื้อ

ซื้อBigbike ซื้อได้ แต่ดูแลไหวมั้ย คิดจะเป็น Biker ควรรู้

ความฝันที่เหล่า Biker ทั้งหลายแน่นคงจะต้องคิดว่าจะต้องมี Bigbike ไว้ครอบครองสักคัน และตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายคนฝัน อยากมี Bigbike สักคันไว้ครอบครอง นั่นก็คือ เม็ดเงินที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน จึงทำให้รุ่นของรถที่อยากได้ ไม่เหมือนกัน เนื่องจากปัจจัยทางด้านราคารถและสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นการที่จะมีรถ Bigbike 1 คัน จะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องรับรู้ก่อนที่จะซื้อ เพื่อให้เห็นความเป็นจริง ที่ไม่ได้มีแค่ค่าน้ำมันในการใช้รถอย่างเดียว