แท็ก:

ถุงลมนิรภัย

i-SRS ระบบควบคุมเสริม ถุงลมนิรภัย

ระบบจะส่งสัญญาณปลดล็อกไปยังประตูทุกบานภายใน 10 วินาทีหลังจากระบบถุงลมนิรภัยมีการทำงาน