แท็ก:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฮุนไดประกาศประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ประกาศประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งหน้าที่ใหม่นี้จะเน้นเรื่องโอกาสเติบโตทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็กเมนท์ใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายในอนาคตอันใกล้นี้