แท็ก:

ผลงานจำลองการคมนาคมอัจฉริยะ

ฮุนได มอเตอร์ โชว์ผลงานจำลองการคมนาคมอัจฉริยะ

ฮุนได มอเตอร์ จะจัดแสดงแบบจำลองขนาด 1:8 ของการสัญจรทางอากาศในเมือง (UAM) ยานพาหนะที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ (PBV) และศูนย์รวมการเดินทางครบวงจร (Hub) ที่บริเวณ ล๊อบบี้สำนักงานใหญ่จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่งานนิทรรศการระดับโลก