แท็ก:

ผ่อนรถต่อ ไม่เปลี่ยนสัญญา

ผ่อนรถต่อ “ไม่เปลี่ยนสัญญา” … อาจนำมาซึ่ง “ความซวย”

“ขาวดาวน์ ไม่เปลี่ยนสัญญา” ก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดประตูอ้ารับ “ความเสี่ยง”