แท็ก:

ภาษี

ไม่อยากให้รถเป็น “ผี” … จำไว้ให้ดี “ต่อทะเบียน” อย่าขาด

รถใช้ทุกวันไม่น่าจะมีปัญหา แต่สำหรับสายจอด สายปั้น ขอแนะนำว่าอย่า “ลืม” ดีกว่า


สายดื่ม สายควัน ต้องอ่านกันเลย 16 กันยายน 60 นี้ ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต เหล้า เบียร์ บุหรี่ ราคาขึ้นไม่ใช่น้อย

หลังจาก ครม. ไฟเขียวปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ 16 ก.ย. 60 นี้ หลังจากคำนวณดูแล้วโครงสร้างราคารวมภาษีใหม่ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว