แท็ก:

ลงเขา

Eco Car เปิดเทคนิก ขึ้นเขา ลงเขา อย่างเซียนเหมือนเรียนมา

ทำเซียนเหมือนเรียนมา ใครว่า Eco car ขับขึ้นเขาลำบาก ลองนำเทคนิกที่ว่านี้ไปใช้ดู แล้วจะรู้ว่าเจ้าตัวเล็กของเราก็วิ่งได้ไม่แพ้รถเครื่องใหญ่