แท็ก:

สื่อสากล

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดงาน “ เธอคือแรงแห่งลมหายใจ ” ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย

“IMC สื่อสากล” ผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” เชิญภาครัฐ ผู้บริหารบริษัทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสื่อมวลชนร่วมงาน “เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” แสดงความขอบคุณที่เป็นแรงสนับสนุนการรณรงค์แก้ปัญหามลพิษ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริต