แท็ก:

อ่างขาง

ไปทำไม?? “อ่างขาง” จ.เชียงใหม่ ที่นี่มีคำตอบ!

ถ้าพูดถึงดอยไหนที่ฮิตติดลมบนสำหรับนักท่องเที่ยว เราเชื่อว่าต้องมีชื่อ ดอย “อ่างขาง” จ.เชียงใหม่ อยู่ในลิสอย่างแน่นอน  ด้วยอากาศที่เย็นจับใจ ดึงดูดให้คนกรุงเทพหรือแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงอยากมาซึมซับบรรยากาศ ว่าแต่เค้ามาทำอะไร ไปทำไม?? ที่ดอย “อ่างขาง” ที่นี่มีคำตอบค่ะ…