แท็ก:

Business Partner Award 2020

บริดจสโตน รับรางวัล Business Partner Award 2020 จากไทยเบฟเวอเรจ ติดต่อกันปีที่ 2

บริดจสโตนได้รับรางวัลในกลุ่มสินค้าวัสดุรอง (Indirect Material) ในฐานะบริษัทคู่ค้าที่มี “ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” ด้านของคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การให้บริการ นวัตกรรม และความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ที่ไทยเบฟเวอเรทได้กำหนดไว้