แท็ก:

Car Model

Car Model (รถโมเดล) “ของเล่น” ที่ “ไม่ใช่ของเล่น” อีกต่อไป (Ep2.)

Ep 02. รู้จัก “สเกล” และจุดเด่นของเหล่า Diecast Model ก่อนเสียเงินเป็นจริง เป็นจัง