แท็ก:

Diecast Model

“Model Car” กับฐานะ “Dream Car” ในโลกใบเล็ก สำหรับ “คนวัยโต”

เมื่อ “Dream Car” ยังคงเป็นแค่ “ฝัน” … ลองหันมาเล่น “Diecast Car Model” ก็สามารถเติมเต็มความรู้สึก และสร้างแรงบันดาลใจได้เช่นกัน


Car Model (รถโมเดล) “ของเล่น” ที่ “ไม่ใช่ของเล่น” อีกต่อไป (Ep2.)

Ep 02. รู้จัก “สเกล” และจุดเด่นของเหล่า Diecast Model ก่อนเสียเงินเป็นจริง เป็นจัง