แท็ก:

Green Hands Special

ไทยบริดจสโตน จัดกิจกรรม “Green Hands Special บริดจสโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง”

ไทยบริดจสโตน นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “Green Hands Special บริดจสโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง” ด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 2,000 ต้น ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์


Green Hands Special: หมื่นต้นกล้า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี จัดโครงการ “Green Hands Special…หมื่นต้นกล้า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม ให้พนักงานบริดจสโตนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมตอบแทนต่อสังคม


ไทยบริดจสโตนสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหรือ “U-Camp Project” ให้กับนักศึกษาทุน บริดจสโตน (Bridgestone)และนักศึกษาอื่นๆที่สนใจ นอกจากนี้ น้องๆ นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรม Green Hands Special