แท็ก:

Green Hands Special

Green Hands Special: หมื่นต้นกล้า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี จัดโครงการ “Green Hands Special…หมื่นต้นกล้า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม ให้พนักงานบริดจสโตนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมตอบแทนต่อสังคม


ไทยบริดจสโตนสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหรือ “U-Camp Project” ให้กับนักศึกษาทุน บริดจสโตน (Bridgestone)และนักศึกษาอื่นๆที่สนใจ นอกจากนี้ น้องๆ นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรม Green Hands Special