แท็ก:

High Strength Rubber (HSR)

บริดจสโตน ยกระดับคุณภาพยาง คิดค้นนวัตกรรมโพลิเมอร์ชนิดใหม่รายแรกของโลก

บริดจสโตน พัฒนานวัตกรรมโพลิเมอร์ชนิดใหม่ขึ้นเป็นรายแรกของโลก ที่ทนต่อการถูกกระแทกได้สูงกว่า 5 เท่า ทนต่อการขีดข่วนได้มากกว่า 2.5 เท่า และมีความต้านทานแรงดึงมากกว่า 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ