แท็ก:

Hyundai for Education

ฮุนไดมอบอุปกรณ์เครื่องยนต์ ต่อยอดโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชน “Hyundai for Education”

ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  มอบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของรถยนต์ ให้แก่นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก พร้อมกันนี้ได้มอบคอมพิวเตอร์แลปท้อปเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ ช่วยเพิ่มพัฒนาการด้านการศึกษา


Hyundai จัดกิจกรรมพานักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ เสริมสร้างทักษะความรู้

ฮุนได จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน หรือ “ Hyundai for Education”