แท็ก:

Intelligent Transportation System

ถนนไฮเทคหนทางแห่งความก้าวหน้าของเวียดนาม เชื่อมต่อระหว่าง นครโฮจิมินห์ สู่ใจกลางเมืองอุตสาหกรรมในเมืองด๋องนาย

ถนนไฮเทคนี้เป็นการย่นระยะเวลาการเดินทางสามชั่วโมงเหลือเพียงชั่วโมงเดียว ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง และ ระบบ ITS (Intelligent Transportation System) หรือ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่น ได้ถูกนำมาใช้ในโครงการทางด่วน ระยะทาง 55 กิโลเมตร