แท็ก:

PTT Challenger

ปตท. มอบรางวัลผู้ชนะจากแคมเปญ What is your Challenge?

คุณบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากแคมเปญ What is your Challenge? จิตวิญญาณที่ท้าทาย ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อตัวเอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่มีเรื่องราวดีๆ ระหว่างคนและจักรยานยนต์ ส่งเรื่องราวมาแบ่งปันกันทางเว็บไซต์ pttchallenger.com  ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 10 เมษายนที่ผ่านมา แคมเปญ What is your Challenge? โดยเรื่องที่ประทับใจมากที่สุด 3 เรื่องที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำม…