แท็ก:

Raiden

Lenso Raiden Diesel War 2016 มหกรรม Drag Diesel ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Lenso Raiden Diesel War 2016 มหกรรม Drag Diesel ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้สนับสนุนหลักย่างเป็นทางการ คือ Lenso Wheels ล้อสัญชาติไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก ยางคุณภาพแบรนด์ Raiden ร่วมด้วยกรอง NN1 กล่องดีเซล ECU=Shop 3K Battery และ ISUZU