แท็ก:

ThisIsUs

“Hyundai ThisIsUs”

ฮุนได ได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในช่วงวิกฤติการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในครั้งนี้ และเราจะไม่หยุดจนกว่ามันจะหมดไป