แท็ก:

TR Transformer ll

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข ” พาลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางโดยรถยนต์ TR Transformer ll

 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข” พาลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางโดยรถยนต์ TR Transformer ll ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส