แท็ก:

Traction Control

เคยสงสัยมั้ย … ? ทำไมปิด Traction Control ต้อง “กดค้าง”

Traction Control ปุ่มเล็กๆ ที่มีความหมาย และต้อง “ตั้งใจ” เพื่อใช้ให้ “เหมาะสม”