แท็ก:

Ultimate Series

McLaren Elva M6A Theme by MSO … เวอร์ชั่นรำลึกอดีต ด้วยดีกรีระดับ 800 ม้า

McLaren Elva M6A Theme by MSO … ทรงพลัง และทรงคุณค่า ชนิดที่ว่า “ราคา” ไร้ความหมาย


McLaren Senna ที่สุดแห่ง Hyper Car เพื่อระลึกถึง ชายผู้ยิ่งใหญ่

Hyper Car รุ่นนี้ McLaren Senna ที่เราคงไม่ต้องบอกหรอกมั้ง ว่านี่คือการระลึกถึงใครในอดีต