ไทยบริดจสโตนประกาศเป็นผู้สูนับสนุนหลักพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการ หนุนทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

ไทยบริดจสโตน สนับสนุนพาราโอลิมปิก

ไทยบริดจสโตนประกาศเป็นผู้สูนับสนุนหลักพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการ

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี (2561 – 2564) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไทยบริดจสโตนในการร่วมสานฝันทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับสากล

ไทยบริดจสโตน สนับสนุนพาราโอลิมปิก

“โดยในปี 2560 ไทยบริดจสโตนได้เริ่มสนับสนุนโครงการสานฝันฮีโร่ ปีที่ 4 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้พิการ และเหล่าทหารกล้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อเฟ้นหาฮีโร่ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป ไทยบริดจสโตนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “กีฬา” และเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนในครั้งนี ้ จะสามารถส่งเสริมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตนผ่าน Our Way to Serve(1)” มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าว

ไทยบริดจสโตน สนับสนุนพาราโอลิมปิก

ในปี 2559 บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งโตเกียว ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ “โตเกียวพาราลิมปิกเกมส์ 2020” ไทยบริดจสโตนจึงพร้อมมุ่งมั่นสนับสนุนนักกีฬาให้พิชิตฝันไปสู่การแข่งขันทั้ง “เอเชียนพาราเกมส์” “อาเซียนพาราเกมส์” “พาราลิมปิกเกมส์” และการแข่งขันในเวทีอื่นๆ ต่อไปได้สำเร็จผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

(1)Our Way to Serve หรือ วิถีในการด าเนินงานของเรา คือ เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจสโตนต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยมุ่งเน้นพัฒนา 3 ด้านหลักด้วยกันคือ 1.พัฒนาระบบการขนส่ง/การเดินทางอัจฉริยะที่ปลอดภัย (การขนส่ง) 2.สร้างสังคมที่เข้มแข็งและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ (ผู้คน) และ 3. สร้างสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม)


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)