บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน

Thairung Skills Competition 2017

Thairung Skills Competition 2017

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน ประจำปี 2560 (Thairung Skills Competition 2017) โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะในสายงานช่าง ทั้งสิ้น 5 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อม (Welding) , ช่างเคาะ (Handwork) , ช่างปรับแต่งแม่พิมพ์ (Die Fitting) , ช่างพ่นซ่อมสี (Paint Repair) และ ช่าง CNC (NC Operator) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากศึกษาเรียนรู้   และพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ทั้งยังส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานในกลุ่มงานต่างๆ ที่ใช้ทักษะฝีมือ

Thairung Skills Competition 2017

Thairung Skills Competition 2017

การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ไทยรุ่งฯ มีการจัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง

Thairung Skills Competition 2017


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)