บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 ในฐานะองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย

ไทยรุ่ง รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560

ไทยรุ่ง รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 ในฐานะองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560 (TCC BEST AWARDS 2017) ที่จัดขึ้นที่สำนักงาน ป.ป.ช) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ไทยรุ่ง รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)