Toyota Dealer Customer Service Skills Contest 43rd พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการหลังการขายของโตโยต้า

Toyota Dealer Customer Service Skill Contest 43rd พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการหลังการขายของโตโยต้า

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวจากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้อย่างแพร่หลาย และรวดเร็ว โดยริเริ่มการจัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า (Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) ขึ้นในพ.ศ. 2519 ด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยตลอดระยะเวลากว่า 43 ปี ในการจัดการแข่งขัน โตโยต้าสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 1,200 คนต่อปี

Toyota Dealer Customer Service Skill Contest 43rd พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการหลังการขายของโตโยต้า

ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสง่า แต่เชื้อสาย   ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า  โตโยต้า ครั้งที่ 43 (43rd Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

Toyota Dealer Customer Service Skill Contest 43rd พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการหลังการขายของโตโยต้า

Toyota Dealer Customer Service Skill Contest 43rd พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการหลังการขายของโตโยต้า

 

โดยการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทางด้านการบริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภททีม 2 ประเภท และประเภทเดี่ยว 8 ประเภท โดยได้ผู้ชนะเลิศทุกประเภท ซึ่งมีดังนี้

ประเภททีม

  • ประเภททีมบริการตัวถังและสี ได้แก่ บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
  • ประเภททีมบริการรถยนต์ ได้แก่ บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า

ประเภทเดี่ยว

  • ผู้บริหารงานตัวถังและสีรถยนต์ ได้แก่ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  • พนักงานคอลเซ็นเตอร์ ได้แก่ บริษัท โตโยต้าวิชั่น จำกัด
  • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  • ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  • ช่างซ่อมสีรถยนต์ ได้แก่ บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
  • พนักงานอะไหล่ ได้แก่ บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด
  • ผู้บริหารงานบริการ ได้แก่ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  • ช่างเทคนิค ได้แก่ บริษัท โตโยต้าเค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

 

ทั้งนี้ความตอนหนึ่งของ มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวว่า “ที่โตโยต้า บุคคลากรคือทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง” ซึ่งได้มีการคิดค้นระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโตโยต้าขึ้น เพื่อใช้ผลักดันศักยภาพขององค์กรให้สามารถก้าวได้ทัน และเอาชนะความท้าทายในปัจจุบัน และอนาคตได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ (Mobility Technologist) อีกด้วย

 

หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้นำร่องจัดตั้ง ศุนย์พัฒนาวิชาชีพช่างยนต์โตโยต้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เรื่อยมาจนสามารถยกวิทยฐานะเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เมื่อปี พ.ศ.2554 ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมี 3 หลักสูตรที่เปิดสอนคือ สาขางานเทคนิกยานยนต์, สาขางานเทคนิกซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ และสาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรการเรียนการสอนสมัยใหม่ ไม่ใช่ตำราจากในหนังสือ แต่จะได้เรียนรู้จากอุปกรณ์จริง และสถานการณ์สมมติ เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการตั้งคำถาม ค้นคว้าหาคำตอบ และการทำงานแบบทีมเวิร์ค

ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าได้ทั่วประเทศ หรือมีโอกาสได้ไปทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ) ได้อีกด้วย


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |