กลุ่มสิทธิผล” จัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ฝึกหัดดำน้ำเชิงอนุรักษ์

“กลุ่มสิทธิผล” จัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ฝึกหัดดำน้ำเชิงอนุรักษ์
กับโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 8

“กลุ่มสิทธิผล We care” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล เปิดโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 8 ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จัดอบรม  ดำน้ำแบบสกูบ้า ถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเล และร่วมเข้าค่ายเยาวชน ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2553 นี้

sittipol

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการผู้จัดการกลุ่มสิทธิผล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนานกว่า 90 ปี เปิดเผยว่า “กลุ่มสิทธิผล” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล จัดทำโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทยรุ่นที่ 8 เพื่อส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนควบคู่กับปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนต่อการรักษาสภาพแวดล้อมใต้ทะเลของประเทศไทย แหล่งดำน้ำลึกที่สวยงามติดอันดับของโลก ซึ่งปัจจุบันเผชิญกับภาวะเสื่อมโทรมลง กลุ่มสิทธิผล จึงต้องการผลักดันให้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเยาวชนเป็นอันดับแรก”

สำหรับกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13-20 ปี ส่งเรียงความหัวข้อ “ทะเลของเราโลกของเรา” โดยเยาวชนจำนวน 30 คนที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองเห็นชอบ จะได้รับการฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเข้าค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2553 เป็นเวลา 7 วัน ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
sittipol

โดยการฝึกอบรมจะมีลักษณะเป็นค่ายทัศนศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาในเรื่องธรรมชาติของโลกใต้น้ำ ทั้งในเรื่องปลา และปะการังที่น่าสนใจ ระบบนิเวศน์ ห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนรับทราบผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นจากการถูกทำลายระบบนิเวศน์ใต้น้ำ  ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนยังได้เข้าร่วมอบรมการดำน้ำลึกแบบสกูบ้า (SCUBA) ตามมาตรฐาน PADI หลักสูตร PADI Open Water Diver Course อีกด้วย


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |