คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

caltex

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ ร่วมกับสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายน้ำมันคาลเท็กซ์ สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายให้กับผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งผู้ที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิด ผ่านสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์กว่า                  450 แห่งทั่วประเทศ จะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินครั้งนี้ด้วย โดยบริษัทฯ จะหักรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการ เติมน้ำมัน มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา สูงสุดถึง 2 บาทต่อถัง (คำนวณจากลิตรละ 3 สตางค์ของถังน้ำมันรถยนต์          เฉลี่ยที่ 70 ลิตร)  ตั้งแต่วันนี้จนถึง  31 ธันวาคม 2554  และบริษัทฯ คาดว่าจะมียอดเงินบริจาคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยฟื้นฟูความเสียหายแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างน้อย  4 ล้านบาท

นอกเหนือจากนี้  บริษัท เชฟรอน (ไทย)  ยังได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงการบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |