คาลเท็กซ์ มอบเงิน 3.1 ล้านบาทผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

caltex

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินบริจาคจำนวน 3.1 ล้านบาท จากนาย                เอเดรียน เอ เบนเด็ก ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ ประเทศไทย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ โตวิวัฒน์ (ที่สองจากขวา) และนายธงชัย ทวีสุขศิริ                    โดยเงินบริจาคจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของคาลเท็กซ์ ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา           ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดช่วงเวลาระหว่างและหลังเหตุกาณ์น้ำท่วม  

ลูกค้าของคาลเท็กซ์ยังสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิด ผ่านสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์กว่า 450 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะหักรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการเติมน้ำมัน มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา สูงสุดถึง 2 บาทต่อถัง ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2554


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |