คาลเท็กซ์ มอบเงิน 6.1 ล้านบาท

caltex

ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายเอเดรียน เอ เบนเด็ก  ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ นายภาณุพันธ์ ภัททิยกุล  นายสมพงศ์ และนางสันทนา  ศรีสมวงศ์   มอบเงินรายได้จำนวน 6.1  ล้านบาทสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา   โดยมี   ดร.มนูญ    มุกข์ประดิษฐ์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ
เงินบริจาคจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของคาลเท็กซ์ โดยหักรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิด ผ่านสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ สูงสุดถึง 2 บาทต่อถัง มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมบริษัทฯ สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ 3 ล้านบาท และเมื่อรวมกับยอดเงินบริจาคในปลายปีที่ผ่านมาคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6.1 ล้านบาทที่ส่งมอบให้แก่มูลนิธิฯ


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |