“ทีเอสแอล” ผนึกกำลัง สพฐ และสมาคมผู้สื่อข่าวฯ

“ทีเอสแอล” ผนึกกำลัง สพฐ และสมาคมผู้สื่อข่าวฯ
สนับสนุนเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลทางการศึกษา

ทีเอสแอล ผนึก 2 องค์กรใหญ่ จับมือสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ฯ หรือ TAJA และสพฐ.สังกัดกระทรวงศึกษาฯ เปิดโครงการ  TSL Sharing Love for Youth มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนกว่า 106 ทุน นำร่องเขตกรุงเทพและปริมณฑลก่อนออกสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ด้าน TAJA (Thai Automotive Journalists Association) และ สพฐ.ขานรับหนุนเต็มที่พร้อมเดินหน้าร่วมสร้างอนาคตของชาติให้แข็งแกร่ง

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช รองประธานกรรมการ บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำจากต่างประเทศ (ในเครือเบ๊นซ์แจ้งวัฒนะ) กล่าวว่า ”บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทยที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงริเริ่มโครงการ “TSL Sharing Love” for Youth เป็นโครงการมอบทุนการศึกษา จำนวน 106 ทุน เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนไทย โดยบริษัทได้ร่วมมือกับ 2 องค์กรสำคัญคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักยานยนต์ไทย (Thai Automotive Journalists Association – TAJA) ในการดำเนินโครงการนี้
 
“โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความร่วมมือ ในการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 11 เขตพื้นที่การศึกษา รวมจำนวน 38 โรงเรียน ทีเอสแอลจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนละ 2 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 76 ทุนการศึกษา”
 
 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “สพฐ.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ทีเอสแอล ซึ่งเป็นภาคเอกชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย สามารถสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่มีความขยัน มุมานะ มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ขอให้ความตั้งใจดีในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ส่งเสริมให้ธุรกิจของทีเอสแอลได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าและทุกภาคส่วน ส่งให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป”

 นอกจากนั้น ทีเอสแอล ยังมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างเยาวชนที่อยู่ใกล้ตัวควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่กว้าง จึงร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ผลการเรียนที่ดี มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ 3.5 มีความประพฤติดี   โดยมีระดับ

การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา และมีบิดามารดาเป็นผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่มีดำรงสถานภาพสมาชิกสมาคมฯมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 30 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

 นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย กล่าวว่า
“ที่ผ่านมานั้นสมาคมฯให้ความสำคัญกับโครงการทุนการศึกษามาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นว่าการ ศึกษาเป็นพื้นฐานของการสร้างชาติให้แข็งแกร่งในอนาคต ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรค่าแก่การส่งเสริม”

  “นับว่าบริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาในด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชนผ่าน โครงการ TSL Sharing Love for Youth ถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคคลากร เป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางภูมิปัญญา ให้กับประเทศ”

  “ต้องยอมรับว่าในสังคมทุกวันนี้ มีความแตกต่างทางด้านศักยภาพความสามารถ สมาคมฯเห็นพ้องกับแนวคิดของ ทีเอสแอล ที่มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความสามารถตั้งแต่วัยเยาว์ ปัจจุบันมีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาพร้อมความสามารถพิเศษ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมของทีเอสแอลนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มให้กับสังคมชาติ“ นายอโณทัย กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนางสาวสุรีย์ภรณ์ หรือ คุณเจ กล่าวเสริมว่า “หลังจากมอบทุนการศึกษาของโครงการ TSL Sharing Love for Youth นี้แล้ว บริษัทมีแผนที่จะทำโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมไทยและเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะขยายความร่วมมือกับทุกฝ่ายจัดทำโครงการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนลูกค้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเรา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |