นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานกรรมการบริหารระดับสูงบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด รับมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น “มารวยผดุงสิทธิ์” จากนิด้า

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง

     นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด รับมอบโล่มารวยผดุงสิทธิ์ จาก ศาตราพิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ (ขวา) ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ที่มีคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และนำคุณธรรมมาเป็นหลักในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “MBA เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อเร็วๆ นี้


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |