นิสสัน ประกาศแผนธุรกิจสำหรับภูมิภาคอาเซียนใหม่…พร้อมเผยแผนธุรกิจ “นิสสัน พาวเวอร์ อัพ 2016” เฉพาะประเทศไทย

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด*1 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ที่มีความสำคัญสำหรับภูมิภาคอาเซียน ประกาศแผนธุรกิจ 6 ปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเติบโตทั่วทั้งภูมิภาค โดยมีประเด็นสำคัญคือ การเพิ่มยอดขายเป็น 3 เท่าหรือจำนวน 500,000 คันและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 15% จากยอดขายที่ 150,000 คันและส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 6 % ของภูมิภาค ส่วนกลยุทธ์ในการสนับสนุนการเติบโตนี้ได้แก่ การแนะนำรถยนต์ใหม่มากกว่า 10 รุ่น รวมทั้งการร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุมตลาดประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม

 
แผนธุรกิจภูมิภาคพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนทิศทางของแผนงานระดับโลก “นิสสัน พาวเวอร์ 88”   (Nissan Power 88) แผนธุรกิจองค์กรที่ได้ประกาศสำนักงานใหญ่นิสสัน เมื่อไม่นานมานี้ นิสสัน พาวเวอร์ 88 มุ่งยกระดับพลังของแบรนด์นิสสันและเสริมความแข็งแกร่งด้านการขายด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น 8% และผลกำไรที่ยั่งยืนของการปฏิบัติการ 8% ภายในปีงบประมาณ 2559
 
“ความต้องการรถยนต์ในตลาดเศรษฐกิจใหม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราคาดว่าอีกไม่นานความต้องการนี้จะผลักดันให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในตลาดดังกล่าวมีปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายทั่วโลก หลายประเทศในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสองประเทศในอีกหลาย ๆ ประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต โดยเฉพาะอินโดนีเซียจะมียอดขายสูงขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านการสนับสนุนโครงการรถยนต์ต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีโค คาร์ที่รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่ม” มร.โทรุ ฮาเซกาวา  ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองผู้จัดการใหญ่ส่วนภูมิภาคของทวีปเอเซียและโอเชียเนีย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด กล่าวและเสริมว่า “แผนธุรกิจอาเซียนเปรียบเสมือนแผนที่เส้นทางที่จะช่วยให้เห็นวิสัยทัศน์ของนิสสันอย่างชัดเจนรวมทั้งทิศทางกลยุทธ์ของทั้งภูมิภาค”
 
แผนธุรกิจระดับภูมิภาคนี้ มีหลักสำคัญ 4 ด้านที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้บรรลุผลที่ตั้งไว้ ดังนี้
เตรียมพร้อมสำหรับโครงการรถยนต์อีโค คาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นหลักสำคัญในการเพิ่มจำนวนยอดขายทั่วทั้งภูมิภาค 
การส่งเสริมการจัดตั้งงานวิจัยและพัฒนา และการผลิตเครื่องยนต์ภายในประเทศ โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่วิศวกร         นิสสัน เทคนิคคอล เซ็นเตอร์*2 ในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย  3 เท่า จากเดิม 120 คนเป็น 370 คน  นอกจากนี้ บริษัท จาโตโค จำกัด ได้ลงทุนเป็นจำนวน 2 หมื่นล้านเยน (หรือประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)*3 เพื่อสร้างโรงงานผลิตระบบส่งกำลังแบบ CVT เป็นแห่งแรกในเมืองไทย เพื่อป้อนให้กับรถยนต์นิสสันทั่วทั้งภูมิภาค
การเพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคเป็นสองเท่า จาก 370,000 คันเป็น 700,000 คัน เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคอาเซียน
ก่อตั้ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค  ในประเทศไทย เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคที่มีความสำคัญในการเป็นผู้นำในการผสานความร่วมมือและควบคุมดูแลให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้            บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค นับเป็นบริษัทรถยนต์แรกที่ก่อตั้งในประเทศไทย ภายใต้แผนงานศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ หรือ  IPC (International Procurement Center) ของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนธุรกิจนี้ให้บรรลุเป้าหมาย
 
ในส่วนของประเทศไทย วันนี้ได้ประกาศแผนธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “พาวเวอร์ อัพ 2559”  ส่วนความคืบหน้าของแผนปฏิรูปเปลี่ยนแปลง 2555 ที่ประกาศไว้เมื่อปี 2552 และยังอยู่ในช่วงการดำเนินการนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยปิดปีงบประมาณ 2553 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ 7.4% ตามแผนที่กำหนดไว้ และยอดขายทั้งปีที่ 65,000 คัน สูงกว่าที่กำหนดไว้ในแผนงาน  ส่วนในปีงบประมาณ 2554 ส่วนแบ่งทางการตลาดจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 8.7%  โดยแผนที่ประกาศไว้ เน้นความสำเร็จของโครงการรถยนต์อีโค คาร์  การปรับปรุงคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็นสองเท่าจากเดิม 5% ในปีพ.ศ 2551
 
 “นิสสัน พาวเวอร์ อัพ 2559” แผนระยะ 6 ปีที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจอาเซียน โดยเพิ่มจุดสำคัญขึ้นอีก 3 ข้อ ดังนี้ 
พาวเวอร์ อัพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่มากกว่า 10 รุ่นภายในเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2555-2559 ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับนิสสัน ทำให้มีสินค้าที่ครอบคลุม 90% ของเซ็กเมนต์รถยนต์ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุม 65% ในปี 2553 ส่วนปีงบประมาณ 2559 ตั้งเป้าที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างน้อยเป็นสองเท่าจาก 7.4% ในปี 2553  และปีงบประมาณ 2554 นิสสัน ประเทศไทย ตั้งเป้ายอดขายที่ 80,000 คันและส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 9.0%
พาวเวอร์ อัพ เครือข่ายผู้จำหน่าย ขยายจำนวนโชว์รูมจนถึงปี 2559  โดยภายในปี 2556 จะเพิ่มจำนวนโชว์รูมขึ้นอีก 50 แห่ง รวมเป็น 210 แห่ง จากจำนวน 160 แห่งในปี 2553  
พาวเวอร์ อัพ การเป็นผู้นำรถยนต์อีโค คาร์ ด้วยการเปิดตัวรถยนต์อีโค คาร์ แบบ 4 ประตู เป็นครั้งแรกตามโครงการ อีโค คาร์ ของรัฐบาล จากข้อได้เปรียบของการเป็นผู้นำและผู้จำหน่ายรถยนต์อีโค คาร์ แบบแฮทช์แบค นิสสัน มาร์ช เป็นรุ่นแรกในตลาด นิสสัน ประเทศไทย จะกลายเป็นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่จะแนะนำรถยนต์ อีโค คาร์ แบบ 4 ประตูเป็นรายแรกอีกครั้ง โดยรถยนต์รุ่นนี้ จะเป็นรถยนต์รุ่นที่ 2 ที่ผลิตของภายใต้โครงการรถยนต์ประเภทคอมแพคที่จำหน่ายทั่วโลกของนิสสัน ที่ได้รับการออกแบบด้วยความมีสไตล์ คุณภาพสูง เป็นเจ้าของได้ง่าย และประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ซึ่งวางแผนเริ่มต้นการผลิตรถยนต์รุ่นนี้ในเดือนกันยายนปีนี้
 
“เรามีความเชื่อมั่นมาก จากสิ่งที่เราบรรลุเป้าหมายในตลาด โดยเฉพาะเรื่องความสำเร็จของรถยนต์แต่ละรุ่นตั้งแต่การเปิดตัวในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เช่น นิสสัน เทียน่า ที่มียอดขายที่โดดเด่นตั้งแต่ปี 2552 และปี 2553 รวมทั้งได้รับการจัดอันดับสูงสุด จากการสำรวจด้านคุณภาพหรือ  IQS  จากสถาบันเจดี พาวเวอร์ ส่วนปี 2553 ความสำเร็จจากการเปิดตัวรถยนต์อีโค คาร์ ครั้งแรกในประเทศไทย นิสสัน มาร์ช  ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นำกระแสรถยนต์สมาร์ท อีโคและรถยนต์เซ็กเมนท์ซับ คอมแพค รวมไปถึงการได้รับรางวัลรถยนต์แห่งปี ประเภทรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย รวมถึงยอดจองที่มากกว่า 45,000 คัน และความสำเร็จจากการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพที่รับประกันได้”           มร.ฮาเซกาวา กล่าว และเสริมท้ายว่า “ ปีนี้ เราจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งให้กับวงการยานยนต์ ด้วยการเปิดตัวรถยนต์อีโค คาร์ 4 ประตู การเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้ถือเป็นการเปิดฤกษ์ที่ดีเยี่ยมของแผนธุรกิจในครั้งนี้” มร.ฮาเซกาวา กล่าวปิดท้าย
 

{phocagallery view=category|categoryid=261|limitstart=0|limitcount=0}

 

——————————————————————————————————————-
 
*1 นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปรับโครงสร้างองค์กรในส่วนการตลาดและขายส่วนภูมิภาคที่นิสสัน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ในประเทศสิงค์โปร์และบริษัท นิสสัน เทคนิคคอล     เซ็นเตอร์ เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ในประเทศไทย โดยรวมส่วนการตลาดและขาย ฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายกลยุทธ์การผลิต (ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และฝ่ายการบริหารจัดการด้านซัพพลาย เชน )
*2 นิสสัน เทคนิคคอล เซ็นเตอร์ เซาท์อีสต์เอเซีย  คือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของ บริษัทนิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
*3 จำนวนที่คำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อความสะดวกของผู้อ่าน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เยนเท่ากับ 0.0125 ดอลลาร์ สหรัฐ

ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |