บริดจสโตนจัดอบรมแรลลี่เบื้องต้น

FREE FREE FREE

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้ที่สนใจแข่งรถยนต์แรลลี่ เข้าร่วม “โครงการอบรมแรลลี่เบื้องต้น”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 กันยายน  นี้  สำหรับเนื้อหาการอบรมจะแบ่งเป็น 2 วัน วันแรกเป็นการอบรมภาคทฤษฎีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและคลุกคลีอยู่ในวงการแรลลี่มาเป็นเวลานาน ส่วนวันที่สองจะเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งเหมือนเป็นการจำลองการแข่งขันจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบความเข้าใจและฝึกทักษะของกีฬาแรลลี่อย่างถูกต้อง
        ท่านผู้สนใจ สมัครได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดให้ 2 คน ต่อ 1 ทีม ได้แก่ผู้ขับ และ ผู้นำทาง   ผู้ขับ ต้องเตรียมเอกสารสำคัญ คือ สำเนาใบอนุญาตขับสำเนาจดทะเบียนรถที่ยังไม่หมดอายุ และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  และ ผู้นำทาง ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูปรถยนต์,
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2636-1505-23 หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2636-1555 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือ 1-800-295-537 (ต่างจังหวัดโทรฟรี) หรือ www.bridgestone.co.th


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |