บริดจสโตนสร้างสรรค์กิจกรรม Green Hands Special Plus

Bridgestone

“ปลูกวันแม่ … เกี่ยวข้าววันพ่อ”  

    บนเส้นทางที่ยาวไกลจากจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย “บริดจสโตน” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทยมากว่า 42 ปี ทำให้ตระหนักว่า เราจะไม่เพียงยึดมั่นพันธกิจอย่างจริงใจด้วยการ “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่ดีกว่า” เท่านั้น  แต่เราจะใช้หลักบรรษัทภิบาลที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสังคมสู่ความยั่งยืน
    จาก 20 ปีที่เริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Project) จึงเป็นอีกภารกิจที่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดได้ใช้ศักยภาพที่มีในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช : ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งนั้น เพราะพลเมืองส่วนใหญ่ของเราเป็นชาวนา ปลูกข้าวเลี้ยงเรามาเป็นเวลาหลายร้อยปี และยังทรงดำรัสอยู่เสมอว่า ชาวนาเป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะชาวนาทำให้ไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงตนเอง เราจึงเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรี และมีรากฐานอันสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้น และมีชาวต่างประเทศกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ประเทศไทยนี้โชคดีที่ชาวนายังรักการทำนา ไม่ทิ้งนาไปหางานอื่นทำกันหมด
การทำนา เป็นอาชีพในท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนเกิดมีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย  ชุมชนของตำบลหน้าไม้  ในท้องถิ่นนี้ก็จะประกอบอาชีพการทำนาเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน การประกอบอาชีพการทำนาของชุมชนนี้จะเป็นคนรุ่นเก่าเสียเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญ มักจะหันไปประกอบอาชีพอื่น
บริษัทไทยบริดจสโตนจำกัด จึงได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จัดทำโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ…เศรษฐกิจพอเพียง หรือ Green Hands Special Plus ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกข้าวในช่วงวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้พร้อมเกี่ยวข้าวในช่วงวันพ่อ ในโอกาสที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ในแปลงนากว่า 13 ไร่ จึงคลาคล่ำไปด้วยเพื่อนพนักงานบริดจสโตน นักเรียนตัวน้อยๆ และสมาชิกชุมชนวัดหน้าไม้รวมกว่า 300 คน ร่วมกันดำนา และร้องเพลงฉ่อยเพลงอีแซวกันอย่างสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมที่มีความหมายยิ่งเช่นนี้ ผู้บริหาร บริดจสโตน ทั้งคุณโนบุยูกิ ทะมุระ กรรมการผู้จัดการ, คุณยูอีจิ เซกิ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค, คุณมาซาชิ ไนโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, คุณฮิโรยูกิ อิโนคูจิ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  และผู้บริหารชาวไทยจึงพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมพรัก
ในโอกาสสำคัญวันนี้ คุณโนบุยูกิ ทะมุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตนจำกัด และบริษัท บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัดได้กล่าวเปิดกิจกรรมซึ่งมีใจความสำคัญและประกาศถึงเจตนารมณ์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมว่า…
“สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกเราได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เปลี่ยนแปลงไปจนถึงระดับที่โลกได้เสียสมดุลแห่งธรรมชาติไปแล้ว ซึ่งนี่คือประเด็นที่เราต่างต้องช่วยกันในโอกาสที่ท้าทายความสมัครสมานสามัคคีเพื่อร่วมกันเยียวยาโลกของเรา เพื่อลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับลูกหลานเรา และให้กับโลกที่ยั่งยืน
บริษัท บริดจสโตนมีความมุ่งมั่นและถือเป็นพันธสัญญาที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “One Team, One Planet,” อันเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในบริดจสโตนทั่วโลก เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าในทุกๆ กระบวนการผลิตนั้น เราได้ใช้เทคโนโลยี่ที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกยังคงน่าอยู่สำหรับลูกหลานของเรา
ในวันนี้ เราได้จัดกิจกรรม “Green Hands Special Plus” ผมหวังว่า เราคงจะได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความตระหนักให้กับตนเอง เตือนตนเองตลอดเวลาที่เราได้ร่วมกิจกรรมถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของทรัพยากรดิน น้ำ ลม และแสงแดด ที่เราได้ใช้ประโยชน์ ผมจึงหวังว่า การได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้ความตระหนักรู้เช่นนี้ได้อยู่กับเด็กๆของเรา จะเป็นการเน้นย้ำถึงทิศทางและวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน”
    แม้พันธกิจเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และการให้ความรู้พัฒนาสังคมจะต้องใช้ระยะเวลานานสู่ความสำเร็จ แต่ บริดจสโตนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยจุดยืนที่มั่นคง
{phocagallery view=category|categoryid=271|limitstart=0|limitcount=0}


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |