ผู้บริหารโตโยต้า เข้ารับพระราชทาน

toyota

“รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน “หนึ่งในร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” ในโอกาสนี้ นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้ารับพระราชทาน “รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
    รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นรางวัลที่คัดเลือกศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู ซึ่งนายวิเชียร เอมประเสริฐสุข ในฐานะศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |