“พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด” ชนะใจคณะกรรมการ คว้าบทความดีเด่น “จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด” ครั้งที่ 1

“พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด” ชนะใจคณะกรรมการ คว้าบทความดีเด่น “จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด” ครั้งที่ 1

จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดบทความเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมในโครงการจีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด ประจำปี 2552 โดยบทความ “พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด” ชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ขณะที่ “ยานยนต์โลกมุ่งสู่ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไทยจะออกหัวหรือก้อยกับอีโคคาร์” คว้ารางวัลอันดับหนึ่งประเภทสื่อมวลชนไปครอง

ประกาศผลผู้ชนะเลิศแล้ว สำหรับ “จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด” ครั้งที่ 1 โครงการประกวดบทความดีเด่นในหัวข้อ “เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดโดยบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงข้อมูล ความรู้ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญของการพัฒนา แสวงหา และใช้พลังงานทางเลือก โดยเปิดรับบทความเข้าประกวด 2 ประเภท คือ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน ซึ่งบทความที่ส่งเข้าประกวดประเภทสื่อมวลชนต้องผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึง 25 พฤศจิกายน 2552

บทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป มีดังนี้

รางวัลที่ 1 บทความ “พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด” โดยคุณปิยะวัฒน์ สุจิรชาโต อาชีพ นักศึกษา   ปริญญาโท จากกรุงเทพฯ เงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 บทความ “ยานยนต์กับลมหายใจสีเขียว” โดยคุณเสริมเกียรติ วิทิตเวท อาชีพ ข้าราชการบำนาญ

จากกรุงเทพฯ เงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลที่ 3 บทความ “เทคโนโลยี (สีเขียว) ยานยนต์…บนถนนสายสิ่งแวดล้อม” โดยคุณกัมปนาท แสงทอง    อาชีพ จ…. จากนครปฐม อาชีพ นักเขียนอิสระ เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลที่ 4 บทความ “วันพิพากษาโลก คำตอบอยู่ในมือเรา” โดยคุณพัชรี อัศวพงศ์พูลกิจ อาชีพ นักศึกษา

จากกรุงเทพฯ เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 5 บทความ “ยานยนต์สีเขียว พลังเยียวยาสีขาว และดาวสีน้ำเงิน” โดยคุณอัญญมณี ไชยสังข์ อาชีพนักเขียนอิสระ จากกรุงเทพฯ เงินรางวัล 10,000 บาท

สำหรับบทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อมวลชน ได้แก่

รางวัลที่ 1 บทความ “ยานยนต์โลกมุ่งสู่ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไทยจะออกหัวหรือก้อยกับอีโค คาร์”

โดยคุณพรหมมินทร์ งามจั่นศรี ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 บทความ “โลกยุคพลังงานสะอาด”

โดยคุณวิภู ชัยฤทธิ์ ผู้สื่อข่าว นิตยสาร MT News เงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลที่ 3 บทความ “The first step of FFV in Thailand ฝันไว้ไกลต้องไปให้ถึง”

โดยคุณนครินทร์ ศรีเลิศ ผู้สื่อข่าว นิตยสาร Energy Saving เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลที่ 4 บทความ “เมฆบังจันทร์”

โดยคุณวีระพงษ์ พุ่มผกา ผู้สื่อข่าว เวบไซต์ motorsradio.net และรายการวิทยุ Motors Radio FM101 เงินรางวัล 20,000 บาท

คุณศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน บริษัท      เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นอกเหนือจากการทุ่มเททำวิจัย พัฒนา และแสวงหาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในเชิงรูปธรรมแล้ว จีเอ็ม และเชฟโรเลต ยังมุ่งเน้นให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมและสร้างความตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ จนทำให้เกิดโครงการประกวดบทความ จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด ในครั้งแรกขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผู้ส่งบทความเข้าประกวดจำนวนมาก อันสะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยหันมาให้ความสำคัญ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการแสวงหาพลังงานทางเลือกกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมการเขียนบทความนี้ จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของจีเอ็ม และเชฟโรเลต ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น และเป็นเวทีกลางให้ประชาชนได้ประชันความสามารถกันอย่างเต็มที่อีกทางหนึ่งด้วย”

สำหรับวิธีการตัดสินบทความเพื่อเฟ้นหาผลงานที่ถูกต้องตรงตามกติกาที่ระบุไว้ ทางจีเอ็ม ได้เรียนเชิญคณะ กรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายฝ่าย มาเป็นผู้คัดเลือกและให้คะแนนอย่างเข้มงวด ตรงไปตรงมา ผ่านวิธีการที่โปร่งใส โดยจะใส่หมายเลขแทนชื่อ ชื่อสกุลของผู้ส่งผลงาน ซึ่งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ที่จะเป็นผู้ตัดสินทุกๆบทความ คณะกรรมการ 5 ท่านประกอบด้วย

1.ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2.คุณวัลลภ เตียศิริ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม

3.คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทย

4.ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.คุณวันชนะ อูนากูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส

(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยหลักเกณฑ์การตัดสิน จะใช้ 100 คะแนนเต็ม แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Knowledge of the technology)    20 คะแนน

นำเสนอข้อมูลทางเทคโนโลยียานยนต์ พลังงานทางเลือก และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ชัดเจน        มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือ และพิสูจน์ได้ สาธารณชนหรือผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้โดยง่าย

จุดประกายความคิดริเริ่มต่อสังคม (General public inspiration) 20 คะแนน

นำเสนอเนื้อหาที่สามารถจุดประกายความคิดริเริ่มของสังคมโดยรวม สามารถกระตุ้นให้สาธารณชนตื่นตัวเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ขึ้นในอนาคต

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 20 คะแนน

นำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีชีวิตชีวา สาระน่าอ่าน ฉีกกรอบงานเขียนด้านพลังงานทางเลือก และสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆ

ความถูกต้อง และสวยงามของภาษา (Accuracy and language style)20 คะแนน

ภาษาในบทความต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน สวยงาม

นวัตกรรม (Innovation)   20 คะแนน

นำเสนอนวัตกรรมใหม่    

คุณศศินันท์ กล่าวปิดท้ายว่า “บทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมดนี้ จะได้รับการเผยแพร่สู่สายตาของพนักงานของเจนเนอรัล มอเตอร์ส กว่า 200,000 คนทั่วโลก เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและตอกย้ำจุดยืนของจีเอ็มในเรื่องความเป็นผู้นำทางด้าน เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ เริ่มเตรียมความพร้อมได้แล้ว และคอยติดตามความคืบหน้าของโครงการประกวดบทความในครั้งต่อไป ได้จากเวบไซต์ www.chevrolet.co.th ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในเร็ววันค่ะ สำหรับบทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่เวบไซต์เดียวกันค่ะ”

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |