สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผนึก คัสต้อม เอเชีย ศักราชสำรวจ “ยานยนต์ยอดนิยม” (TAQA) ประจำปี 2552 ทั่วประเทศ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผนึก คัสต้อม เอเชีย
เปิดศักราชสำรวจ “ยานยนต์ยอดนิยม” (TAQA) ประจำปี 2552 ทั่วประเทศพิสูจน์ความพึงพอใจของผู้ซื้อ และบริการหลังการขาย
เผยเป็นการพัฒนามาตรฐานของบริษัทรถยนต์ให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งแข่งขันกับตลาดโลกได้

    
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 7 ปีที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการทำวิจัยเชิงปริมาณสำรวจถึงความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ตั้งแต่ความพึงพอใจในคุณภาพรถแรกใช้ คุณภาพการบริการการซื้อ-ขาย และการบริการหลังการขาย โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากจากผู้ใช้ทั่วประเทศเป็นประจำทุกทุกปี ซึ่งผลคะแนนสำรวจจะเป็นที่มาของการตัดสินและมอบรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” หรือ THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD ซึ่งเราเรียกสั้นๆ ว่า TAQA (อ่านว่า ทา-ก้า)

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้การสนับสนุนการมอบรางวัลในวันนี้   เพราะวัตถุประสงค์และกระบวนการดำเนินงานของรางวัล TAQA เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยหลักการเพิ่มผลผลิต หรือ Productivity ในที่นี้หมายถึงความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตรถยนต์ในการบริหารจัดการองค์กรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในด้านการผลิต การขาย และการบริการ  ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล TAQA สามารถภาคภูมิใจในการบริหารจัดการของตนเองได้อย่างเต็มเปี่ยม เพราะคะแนนที่ท่านได้รับมาจากการตัดสินของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง  รางวัลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและบริการเท่านั้น  ยังนับเป็นโอกาสดีที่จะสะท้อนข้อมูลว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์จะต้องปรับปรุงเรื่องใดที่สำคัญที่สุด รวมทั้งทราบเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค”

ด้านนาย สุกิจ ตันสกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด  กล่าวว่า “ปีนี้การพิจารณารางวัลมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อผู้ซื้อและผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้รวดเร็วขึ้น เราจึงแบ่งการสำรวจวิจัยเป็น 2 ช่วง”

“โดยช่วงที่ 1 จะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นการสำรวจในหมวดของการขาย ส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน จะเป็นการสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย โดยทั้ง 2 ช่วง จะสำรวจทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน”

 
 “รางวัล TAQA ตัดสินจากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศกว่า 3,000 ตัวอย่าง ซึ่งนับเป็นงานวิจัยที่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ ทำให้รางวัล TAQA เป็นรางวัลที่การันตีคุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์และเพิ่มความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ใช้รถในการเลือกซื้อและใช้บริการของค่ายรถยนต์ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ผลิตรถยนต์เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ครองใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง” นายสุกิจ กล่าวทิ้งท้าย 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |