เลือกซื้อน้ำมันเครื่องอย่างไร ถึงไม่เจอของปลอม

น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับเครื่องยนต์ ซึ่งเราควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายทุก 5,000-10,000 กิโลเมตร ทำให้ธุรกิจนี้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี นอกจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะแล้ว ตลาดน้ำมันเครื่อง ยังต้องเผชิญปัญหาของน้ำมันเครื่องปลอมอีกด้วย

น้ำมันเครื่องปลอม ทำมาจากน้ำมันเครื่องใช้แล้ว มาทำการกรองและฟอก โดยใช้กรดกำมะถัน (Sulphuric Acid) แล้วนำไปทำให้ใส จากนั้นนำน้ำมันส่วนที่ใส ไปบรรจุจำหน่ายต่อไป ซึ่ง ผู้ซื้อไม่สามารถทราบได้เลยว่า น้ำมันดังกล่าวมีกรดกำมะถันหลงเหลืออยู่ และกรดกำมะถันนี้เอง ที่จะกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ให้ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ การนำน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ไปบรรจุจำหน่าย โดยไม่เติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ให้มีความเหมาะสมก่อน ก็จะเป็นผลเสียหายต่อเครื่องยนต์เช่นเดียวกัน

น้ำมันเครื่องปลอมที่นำออกจำหน่าย จะมีวิธีการในการหลอกลวงผู้บริโภค ในลักษณะต่างๆ เช่น ระบุว่าเป็นน้ำมันอเนกประสงค์ แต่มีรูปเครื่องยนต์ หรือรูปมอเตอร์ไซด์ หรือข้อความที่สื่อให้ทราบว่า สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้ แต่ไม่มีรายละเอียด บอกถึงการนำไปใช้งาน และไม่ได้ระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ผลิตใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นการเลี่ยงกฎหมายวิธีหนึ่ง หรือบางครั้งยังพบว่ามีการนำน้ำมัน ที่ด้อยคุณภาพหรือน้ำมันใช้แล้ว มาบรรจุใหม่ในภาชนะที่ใช้แล้ว ของน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังๆ หรือบรรจุในภาชนะใหม่ ที่มีชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าคล้ายๆ กับของยี่ห้อดังๆ แล้วนำไปขายในราคาที่ถูกกว่า ซึ่งถือเป็นการปลอมแปลงลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง

ฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนเลือกซื้อน้ำมันเครื่องไปใช้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่อง ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ของเครื่องยนต์ โดยพิจารณาจากคู่มือประจำรถ ซึ่งจะระบุถึงเกรดหรือมาตรฐานด้านการใช้งาน (API) และชนิดความหนืด (SAE) ของน้ำมันเครื่องที่เหมาะสม รายละเอียดของฉลากบนภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่อง จะต้องระบุชื่อของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย สถานที่ผลิต ระบุมาตรฐานการใช้งาน ชนิดความหนืด ข้อแนะนำการใช้งาน รวมทั้งมีเลขทะเบียนสำหรับน้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะและเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว


ราคาของน้ำมันเครื่องควรเหมาะสมกับคุณภาพของน้ำมัน คือ เกรดที่สูงกว่า ก็ควรจะมีราคาที่สูงกว่าเกรดต่ำ และไม่ควรจะมีราคาถูกกว่าราคาที่ระบุบนภาชนะจำหน่ายมากๆ ซึ่งอาจจะเป็นน้ำมันเครื่องปลอมได้ สถานที่จำหน่ายควรเป็นสถานที่เปิดเผยหรือน่าเชื่อถือ หรือเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ โดยตรง


ส่วนรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรจะเลือกน้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืด เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์นั้นๆ โดยเครื่องยนต์ที่หลวมมาก ควรจะใช้ความหนืด ที่ข้นมากขึ้น การไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จะเกิดผลเสียหายจากการใช้น้ำมันเครื่องปลอมหรือไม่ได้มาตรฐาน คือ ทำให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอ อายุการใช้งานสั้นลงหรือได้รับความเสียหายเร็วกว่าปกติ ทำให้ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ และขณะเดียวกันส่งผลให้เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปลดปล่อยมลพิษออกมา และสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ ดังนั้นพวกเราทุกคน ควรร่วมกันปกป้องสิทธิของตนเอง และประเทศชาติโดยส่วนรวม


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |