โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โครงการดีเด่นเดินหน้าสู่โรงเรียนแห่งที่ 21

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 5 รางวัล ในระยะเวลาเพียง 4 ปี ล่าสุดเดินหน้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 21 แก่โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชน ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ   “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ได้ปีละ 6 โรงเรียน โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ของโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” และล่าสุดได้แก่โรงเรียนบ้านทะเลสองห้องเป็นโรงเรียนแห่งที่ 21 โดยเราส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศและเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป ซึ่งกลุ่มอีซูซุมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 5 รางวัลด้วยกัน ภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี”

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 21

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 21 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง ตลอดจนคนในชุมชนอย่างดียิ่ง สร้างความประทับใจแก่ มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มอีซูซุรวมถึง ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบบ่อบาดาลครบวงจร ระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน พร้อมอาคารศูนย์ผลิตน้ำดื่ม ด้วยความตั้งใจให้โรงเรียนสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชน และนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาน้ำดื่มอย่างยั่งยืน รวมถึงปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมร่วมมือลงแรงทาสีอาคาร และบรรจุสิ่งของที่ระลึก พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่น้องๆ เยาวชนกันอย่างแข็งขัน

โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ในโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะในหมู่บ้านน้ำประปาเข้าไม่ถึงในพื้นที่ อาศัยเพียงน้ำจากบ่อน้ำตื้นซึ่งปนเปื้อนและไม่เพียงพอ อบต.ในพื้นที่ไม่สามารถหาแหล่งน้ำช่วยเหลือได้ ชาวบ้านต้องซื้อน้ำดื่มน้ำใช้จากเอกชน ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภค ชาวบ้านต้องขุดบ่อน้ำตื้นภายในพื้นที่ของตน และเก็บน้ำฝนสำหรับใช้ในครัวเรือน โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง อยู่ในเขตบริการ 2 ครอบคลุม 450 ครัวเรือน มีนักเรียนจำนวน 310 คน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากร 17 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างกรีดยาง ทำสวนยาง หรือรับจ้างทั่วไปการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรของโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ทางกลุ่มอีซูซุยังมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนอีก 50,000 บาทอีกด้วย

รางวัลอันทรงเกียรติทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ ปัจจุบันได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศถึง 5 รางวัล คือ

• รางวัลระดับนานาชาติ “ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014” (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เมื่อปี 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์

• รางวัล “The Great Awards” สาขา “ภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปี” ในงาน “Daradaily the Great Awards ครั้งที่ 4” โดยภาพยนตร์โฆษณาของโครงการ “อีซูซุ…ให้น้ำเพื่อชีวิต” ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

• รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศผล “รถยนต์ (และรถจักรยานยนต์) ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ 2015

• รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” จากงานประกาศรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016” จัดโดยนิตยสาร Business+

• รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานประกาศผล “รถยนต์ (และรถจักรยานยนต์) ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2016


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |